Lotus.gif


Khóa Tu Phật Thất (Huân Tu Tịnh Độ 7 ngày)

tại Chùa Linh Thứu được tổ chức từ ngày 18.03 đến 24.03.2019,

dưới sự hướng dẫn của HT Phương Trượng chùa Viên Giác,
HT Thích Nguyên Siêu, ĐĐ Thích Hạnh Giới,
Ni Sư TN Minh Liên và Chư Ni chùa Linh Thứu.


Kính mời quý Phật tử về tham dự.Lotus.gif