Sinh Hoat.jpg

2017

  • Lịch Trình sinh hoạt định kỳ trong năm 2017.
  • Lễ Hiệp Kỵ - 2017.
  • Thọ Bát Quan trai - TT T.Tâm Huệ - 2017.  • So với cái mênh mông của vũ trụ.
    Thì nỗi buồn của hạt bụi có ra chi.    trởvềđầutrang
    vềTrangTrước