Sinh Hoat.jpg

2017

 • Lịch Trình sinh hoạt định kỳ trong năm 2017.
 • Lễ Hiệp Kỵ - 2017.
 • Thọ Bát Quan trai - TT T.Tâm Huệ - 2017.
 • Thọ Bát Quan trai - TT T. Thông Trí - 2017.
 • Lễ Phật Đản - PL. 2561.
 • Huân Tu Tịnh Độ - 2017.
 • Thọ Bát Quan trai - HT Thiện Huệ - 2017.
 • Lễ Vu Lan - 2017.
 • Thọ Bát Quan trai - HT Như Điển - 2017. • So với cái mênh mông của vũ trụ.
  Thì nỗi buồn của hạt bụi có ra chi.  trởvềđầutrang
  vềTrangTrước